Leerlingdossier Staatsexamen 2021

20-01-2021

Alle staatsexamenkandidaten hebben de mogelijkheid om eerder behaalde resultaten (zowel formatief als summatief) aan te leveren. Hierbij kan gedacht worden aan de resultaten van diagnostische toetsen, methodetoetsen of andere vormen van toetsing en beoordeling van de studieresultaten. De examinator kan deze informatie gebruiken om inzicht te krijgen in de schoolvorderingen. Dit helpt de examinator het examen te beginnen op het niveau van de kandidaat en daarmee recht te doen aan de aanwezige kennis van de kandidaat.

Het effect wat beoogt wordt is dat alleen indien dit ‘zou helpen’ het bovenstaande ervoor zorgt dat de leerling zo goed als mogelijk in staat gesteld wordt om het Staatsexamen te doen.

Hou onze website en die van Duo hieromtrent in de gaten. Dit is de informatie voor nu. De wereld is veranderlijk de afgelopen periode.

Download de brief (17 december 2020) die er over gaat hier.