Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB)

13-11-2023

Het bestuur van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3) kan (weer) aanvullende bekostiging aanvragen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. 

Voorwaarden

Voor deze aanvullende bekostiging geldt:

  • Leerlingen staan op 1 februari 2023 ingeschreven op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het bestuur ontvangt bekostiging categorie 3 (hoog) voor deze leerlingen. Het gaat om leerlingen:
    • met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen.
    • die extra zorg nodig hebben (naast de extra ondersteuning in onderwijs).

Aanvragen voor kalenderjaar 2024 kan op dit moment alleen via het digitale formulier. Het pdf is later beschikbaar.