Leerlingenvervoer stand van zaken

30-03-2022

Door Ouders & Onderwijs is een klein onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het leerlingenvervoer. Dit naar aanleiding van klachten die zij binnen kregen.

In de media kreeg dit afgelopen week aandacht. <lees meer> .

Op basis van dit onderzoek wordt een kritisch beeld hierover geschetst. Lange reistijden, gedrag van de chauffeurs en teveel wisselingen van de chauffeurs zijn de zaken die er het meest uitspringen. 

We wilden graag weten of onze leden dit beeld herkennen en daarom hebben we zelf (steekproefsgewijs) hiernaar gevraagd.

Op basis daarvan concluderen we dat voor sommige leerlingen het beeld zoals Ouders en Onderwijs schetsen helaas aan de orde is. Dit moet echt anders!

Echter we horen ook terug dat er ook goede voorbeelden zijn, waarbij met de gemeenten goede afspraken gemaakt worden die daadwerkelijk leiden tot verbetering. Of dat voor het merendeel van de leerlingen het vervoer (gelukkig) wel goed georganiseerd is.

Binnenkort komt een nieuwe brochure over leerlingvervoer uit.

Zodra hierover meer bekend is, zullen we jullie hierover informeren. 

Wil je reageren op dit bericht? Heb je ervaringen die je wilt delen? Laat het ons weten!