Leerresultaten schooljaar 2022/2023

14-06-2022

Vanaf komend schooljaar hervat de inspectie de beoordeling van de leerresultaten.

Tot en met schooljaar 2023/2024 geldt een overgangsperiode. Hierbij houdt de inspectie rekening met de effecten van de coronacrisis en de normeringsverschillen tussen de eindtoetsen. 

Dit doet zij onder andere door het hanteren van een ‘onzekerheidsmarge’ in de correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten.

Lees meer achtergrondinformatie op de website van de Inspectie van het Onderwijs. 

Ondersteuning nodig bij kwaliteitsproblemen?

Heb je als GO school het predicaat onvoldoende of zeer zwak? Dan bieden ze het programma Goed Worden, Goed Blijven aan.

Zo helpen ze (ook GO) scholen met het verbeteren van hun onderwijskwaliteit en het (her)inrichten van hun kwaliteitscyclus.

Voor scholen die juist willen voorkomen dat ze onvoldoende of zeer zwak beoordeelt worden is er het project Goed Worden, Goed Blijven plus.

Lees meer over het ondersteuningsaanbod