Leren en legitimeren in verantwoording

18-01-2022

Een goed leesbaar rapport, soms wat technisch maar we dachten in het kader van ‘ Nice to know’ wellicht interessant.

Men heeft een analyse gemaakt van de oordelen van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) bij tien schoolbesturen die bij de Inspectie goed scoorden op de onderdelen ‘kwaliteitszorg’ (KA1), ‘kwaliteitscultuur’ (KA2) en ‘verantwoording en dialoog’ (KA3).

Wat doen besturen die drie keer goed scoren nu zo goed, met name als het gaat om de verantwoording en dialoog (KA3) (paragraaf 3.2.)?

Naast een analyse van de inspectierapporten van deze besturen, hebben ze ook een analyse gemaakt van hun jaarverslagen. Deze analyse geeft meer inzicht in de wijze waarop een bestuur de eigen verantwoording en dialoog vormgeeft. Ze hebben bij deze analyse een theoretisch gefundeerd toetsingskader gebruikt (paragraaf 3.1.).