Lespakket ‘Dat Kan Ik Zelf Wel’

Onderwerp: Het GOngres

04-01-2022

Aanbod lespakket voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking op SO en VSO scholen

Dat Kan Ik Zelf Wel (DKIZW) heeft als doelgroep: kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Het primaire doel van Dat Kan Ik Zelf We is het versterken van het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking tussen de 9-19 jaar. Daarnaast betrekken we ook ouders in dit proces.

Dat Kan Ik Zelf Wel is ontwikkeld door CP Nederland en SBH Nederland, met financiering van Het Gehandicapte Kind en Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting.

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, dat ze weten waar ze goed in zijn en hoe ze kunnen groeien in bepaalde vaardigheden. We willen kinderen en jongeren stimuleren om te zeggen ‘Dat kan ik zelf wel!’.

Om tot onderlinge uitwisseling te komen is het belangrijk om jongeren in groepsverband te kunnen bereiken. Daarom richten we ons op het speciaal onderwijs met een lespakket.

Dit lespakket biedt handvaten om in een aantal SEO- (sociaal emotionele ontwikkeling) lessen mee aan de slag te gaan.

Het lespakket is geschikt is voor leerlingen vanaf leerroute 4 (DGM) in het SO en VSO.

In dit lespakket (in een rode map) zit een brief met toelichting en opdrachten voor de klas, 6 losse A3 vellen met items die je kunt gebruiken, een kleurplaat die hoort bij een spel, en brochures voor ouders. Deze brochure voor ouders is ook los te bestellen via onze webshop.

Met het materiaal dat in een eerdere fase samen met ouders en jongeren is ontwikkeld, hebben we de website www.dkizw.nl ontwikkeld.

Deze website helpt ook om jongeren te stimuleren om over het onderwerp ‘Dat Kan Ik Zelf Wel’ na te denken, hun mening te vormen en te uiten en daarover met anderen in gesprek te gaan of anderszins ervaringen uit te wisselen.

Heb je als  SO- of VSO-school interesse in het lespakket (per klas 1)? Laat het ons weten via marike@cpnederland.nl o.v.v. “Lespakket Dat Kan Ik Zelf Wel”.