Lid LECSO stelt expertise rondom functiebeschrijvingen beschikbaar

19-02-2020

Resonans Onderwijs heeft functiebeschrijvingen samengesteld voor onderwijsassistenten, onderwijsbegeleiders en leraren. Resonans Onderwijs is bereid hun diensten en materialen rondom deze functiereeksen beschikbaar te stellen voor andere scholen c.q. besturen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Bob Olders; b.olders@resonansonderwijs.nl