Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

06-09-2022

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is bedoeld om leerlingen en studenten meer zicht te geven op hun kwaliteiten en mogelijkheden zodat ze een passende vervolgopleiding kunnen kiezen of een baan kunnen vinden.

Wat is bekend over loopbaanoriëntatie en -begeleiding?

Onderzoek laat zien dat LOB-activiteiten, in het bijzonder loopbaanontwikkeling (ondersteuning aan jongeren bij het vergaren van kennis en vaardigheden om keuzes voor de toekomst te maken) en mentoring (ondersteuning aan jongeren door vrijwilligers in een transitiefase), positief bijdragen aan:

  • De persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen/studenten;
  • Diverse aspecten van hun onderwijsloopbaan (bijvoorbeeld doorstroom naar vervolgonderwijs);
  • Diverse aspecten van hun latere arbeidsmarkt- en beroepsloopbaan (bijvoorbeeld hun inkomen).

Hoe LOB-activiteiten worden uitgevoerd, kan ook invloed hebben op de effectiviteit.  De volgende kenmerken lijken in ieder geval van belang te zijn voor effectieve LOB voor alle leerlingen en studenten:

  • Een samenhangend LOB-programma;
  • Ruimte voor individuele begeleide reflectie en professionalisering voor begeleiders;
  • Een actieve rol voor leerling en student;
  • Informatie over opleidingen én beroepen;
  • Betrokkenheid van ouders.

Wil je meer weten over loopbaanoriëntatie en -begeleiding?

Lees een overzicht van wat men weet uit onderzoek.