Maak kennis met Geert Diever

15-02-2021

Per 1 maart draagt de huidige voorzitter Wim Ludeke zijn taken over aan Geert Diever. Geert Diever voorheen al lid van het bestuur van LECSO en is voorzitter van het College van Bestuur van SO Fryslân. Daarnaast is Geert betrokken bij innovaties die van belang zijn voor het gespecialiseerd onderwijs zoals het geschikt maken van het populaire en wetenschappelijk bewezen programma Fit en Vaardig op School voor het so en sbo. Lees in dit interview met Geert meer over hem en de nieuwe organisatie.

Geert, voor de mensen die jou nog niet kennen, wil jij je voorstellen?

Ik ben geboren in 1970 in Sneek en op mijn zevende ben ik naar Joure verhuisd met mijn ouders, broer en zus. Ik kijk terug op een fijne en onbezorgde jeugd waar ik veel tijd besteedde aan sport en muziek. Ik speelde in verschillende bandjes en dat ging dan meestal ten koste van school. Per toeval kwam ik in aanraking met de PABO. Ik vond het fantastisch om met de kinderen te werken. Hierna ben ik pedagogiek gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen en heb later de switch gemaakt naar onderwijskunde. Hierin ben ik afgestudeerd.

Ik wist wel zeker dat ik in het onderwijs wilde werken en dat betekende dus veel invallen op scholen; basisonderwijs, sbo, so/vso (cluster 3 en 4) en praktijkonderwijs. Uiteindelijk werd ik benoemd als leerkracht op de Piet Bakkerschool in Sneek. Daar heb ik ontzettend veel geleerd van de collega’s die veel ervaring hadden. De school ging onderdeel uitmaken van een groter netwerk in Friesland waardoor expertise gedeeld kon worden. Middels drie fusies is in 2014 SO Fryslan ontstaan waar ik, samen met mijn collega Mirjam Pruiksma, bestuurder van ben.

Naast deze functie en per 1 maart het voorzitterschap van Sectorraad GO ben ik ook betrokken bij innovaties die van belang zijn voor het gespecialiseerd onderwijs. Zoals bijvoorbeeld het geschikt maken van het populaire en wetenschappelijk bewezen programma Fit en Vaardig op School voor het so en sbo. Maar ook was ik betrokken bij de doorontwikkeling van de Noordelijk Onderwijsgilde tot een zelfstandig professionaliseringsorgaan voor gespecialiseerd onderwijs waar iedereen gebruik van kan maken. En ik ben  bestuurslid van stichting Success for All.

Mijn motto is: Geef mensen/kinderen veel vrijheid zodat talenten ontdekt en ontplooid kunnen worden. Maar laat bovenal mensen in hun waarde of help het terug te vinden wanneer ze die kwijt zijn. Samen met Monique heb ik drie kinderen in de leeftijd van 13 tot 19 jaar. Uitgaande van hetzelfde motto hopen we ook hen ook een beetje op weg te helpen naar de toekomst toe.”

Per 1 januari zijn LECSO en SBOwerkverband één organisatie geworden. Hoe zie jij deze samenvoeging?

“Door de samenvoeging komt de expertise van twee organisaties bij elkaar. We bundelen alle kennis die aanwezig is en werken samen aan de thema’s die belangrijk zijn voor onze leden. Ouders, teams en besturen kunnen zo van elkaar leren. Vanuit deze basis kunnen we ons nog beter inzetten voor de leerlingen die dit nodig hebben. We kunnen de belangrijke thema’s samen onder de aandacht brengen van de PO-Raad, VO-raad, OCW, zo nodig andere ministeries en de politiek.

Het so en sbo kennen vaak overlap. We kunnen gebruik maken van onze gezamenlijke kennis en netwerken om de leerlingen écht verder te helpen zonder onnodige schotten. Vanuit één paraplu voor gespecialiseerd onderwijs. En bovendien kunnen we onze enorme expertise inzetten binnen het reguliere onderwijs. Zeker ook gezien de opdracht om inclusiever onderwijs te bevorderen.”

Wat verandert er door deze samenvoeging?

“Door de samenvoeging van de twee organisaties kunnen we onze expertise samenbrengen, maar worden we ook groter. We hebben meer leden gekregen en kunnen meer mensen inzetten om aan gezamenlijke thema’s te werken. Hierdoor kunnen we contributiegelden optimaler inzetten. We willen de organisatie helder inrichten en duidelijk omschrijven wat leden van de nieuwe organisatie kunnen verwachten. Dat zal wat tijd vergen maar we gaan ons hier het komend jaar voor inzetten.”

Wat heeft dit voor gevolgen voor de organisatie?

“We vinden het belangrijk om een professioneel samengestelde organisatie te worden, maar wel laagdrempelig en efficiënt te blijven. De achtergrond van de organisaties is verschillende en we kunnen hierin veel van elkaar leren. SBOwerkverband wist vanuit een sterk netwerk veel te organiseren en informatie op te halen. Deze ervaring is waardevol voor de nieuwe organisatie. LECSO kenmerkte zich door met een klein team op heel hoog niveau te opereren. Ik vind het ongelooflijk knap dat voorzitter Wim Ludeke met de kleine staf zoveel presteren. Maar dat is in deze tijd niet meer haalbaar: we moeten de werkzaamheden over meer mensen gaan verdelen in het kader van duurzaamheid.

Voor de nieuwe organisatie vinden we het belangrijk dat we deze kwaliteiten in een goede en toekomstbestendige structuur terug laten komen. Waarbij het bestuur een afspiegeling van de leden is en toezicht houdt op het reilen en zeilen van de organisatie. Het bestuur stelt de kaders op, die gebaseerd zijn op wat de leden belangrijk vinden en ondersteunt het bureau waar nodig. Het team kan zo zelf voortvarend aan de slag met onze ambities”

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!