Medewerkerstekort: toezicht inspectie

10-06-2022

Het lerarentekort (en ook het tekort aan schoolleiders en ondersteuners) is onmiskenbaar een van de belangrijkste vraagstukken in het funderend onderwijs op dit moment.

Het speelt al langer en inspecteurs zijn volop met besturen en scholen over dit onderwerp in gesprek. Daarom blijft de inspectie hieraan aandacht besteden. Door onderzoek te doen naar dit thema en hierover te rapporteren wil de inspectie meer inzicht verkrijgen in deze problematiek.

Handreiking voor onderwijsveld en inspecteurs

De inspectie wil zich bezinnen op haar rol als toezichthouder ten tijde van het lerarentekort. Want wat is effectief toezicht in een onderwijsveld dat te maken heeft met een personeelstekort? Inspecteurs en het onderwijsveld hebben behoefte aan een heldere koers. Hiervoor maakt de inspectie een handreiking.

Stelselbeeld impact lerarentekort op onderwijskwaliteit

Ook wil de inspectie een stelselbeeld ophalen van de impact van het personeelstekort op onderwijskwaliteit. De inspectie kan het personeelstekort in het onderwijsveld helaas niet oplossen. Door onderzoek te doen naar dit thema en hierover te rapporteren wil de inspectie meer inzicht verkrijgen in deze problematiek.