Meer flexibiliteit examens ’22

21-12-2021

Vanwege de impact die het coronavirus heeft op het onderwijs zet het OCW in op het creëren van meer tijd en flexibiliteit rond de eindexamens in 2022.

We vinden (net zoals anderen) het goed dat de eindexamenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs meer tijd en ruimte krijgen de (staats) examens op een goede manier af te leggen.

Aanpassingen eindexamens/staatsexamens in 2022:
  • Er komt net als vorig jaar een extra herkansing in 2022 voor diplomakandidaten (wanneer zij met het behalen van deze herkansingen nog kunnen slagen voor hun diploma).
  • De examens worden het komend jaar gespreid.
  • Anders dan vorig jaar wordt het Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE) voor de beroepsgerichte profielvakken gedeeltelijk als Centraal Examen (CE) afgenomen. Voor het vmbo bb/kb en enkele profielen in vmbo-gl worden twee van de vier onderdelen als CE afgenomen, voor de overige profielen in vmbo-gl worden twee van de drie onderdelen als CE afgenomen.
  • Daarnaast zal het College voor Toetsen Examens extra inspanningen verrichten om een passend staatsexamen te bieden aan alle eindexamenkandidaten. Voor leerlingen die staatsexamen doen in het vso betekent dit dat zij een bijzit-docent of vertrouwenspersoon mogen inzetten bij de mondelinge examens.
Meer weten over de eindexamens van 2022?

Lees dan de Kamerbrief van minister Slob over de eindexamens of ga naar de website www.lerenvoorhetexamen.nl