Meer flexibiliteit in ondersteuning

29-10-2021

Om te kijken of kinderen die veel onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben vaker onderwijs kunnen volgen, krijgen enkele duizenden kinderen meer ruimte in de onderwijsregels.

Het gaat dan over de inhoud van onderwijs, onderwijstijd, de locatie en ook wordt 2,5% van het budget van samenwerkingsverbanden geflexibiliseerd.

De flexibilisering is bedoeld voor kinderen die thuis zitten, die niet meer naar school hoeven omdat ze daar fysiek of mentaal niet toe in staat zijn en leerlingen die dreigen uit te vallen. Het gaat om kinderen en jongeren tot 21 jaar. Vanaf januari 2023 kunnen gedurende vijf jaar enkele duizenden kinderen gebruik van maken van de flexibilisering.

‘Regels geen barrière’

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media:

“Ieder kind verdient goed onderwijs. Juist ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan anderen. We gaan kijken wat er gebeurt als bepaalde regels geen barrière meer vormen. Afhankelijk van de uitkomsten bekijken we of we meer kinderen kunnen helpen met een vergelijkbare aanpak. Zodat iedere kind zich maximaal kan ontwikkelen.”

Start met 80 initiatieven

Er wordt gestart met maximaal 80 initiatieven waar kinderen onderwijs en zorg krijgen. Er mag worden afgeweken van belemmerende wet- en regelgeving. Gedurende het traject van vijf jaar wordt bijgehouden wat de effecten zijn op uitval of verzuim. De ministerraad heeft besloten dat het besluit om dit mogelijk te maken op 1 november in internetconsultatie gaat.

Bron