Meer informatie over afwijken van de onderwijstijd

20-03-2021

In het (voortgezet) speciaal onderwijs kan al langere tijd afgeweken worden van de onderwijstijd onder voorwaarden. Sinds 2018 kunnen ook sbo scholen dit aanvragen. Daarvoor heeft de inspectie een beleidsregel opgesteld.

Op onze helpdesk krijgen we of en toe hier nog vragen over. Natuurlijk ben je altijd vrij deze te stellen maar je kunt hier er ook meer informatie over vinden.