Meer informatie over NPO

Onderwerp: NPO

24-03-2021

OCW gaat in deze brief in op het proces dat er de aankomende maanden met ons wordt doorlopen. Omdat we aan het begin van het proces staan is vanuit OCW nog niet alle relevante toelichting beschikbaar.

In de komende maanden zullen jullie meer geïnformeerd worden. Daarnaast is er op rijksoverheid.nl/nationaalprogrammaonderwijs meer informatie beschikbaar. Dit wordt steeds aangevuld.

In onze nieuwsbrief hebben we verwezen naar deze brief. Ook roepen we jullie op om te reageren hierop middels deze peiling. Laat weten wat je er van vindt en wat geef je ons mee. Alles is ook in een tijdlijn inzichtelijk gemaakt.