Meld negatieve effecten wetten

15-02-2022

Hebben jullie als school last van negatieve effecten van wetten? Meldt dit via de internetconsultatie.

Heb je voorbeelden van hardvochtige regels of uitvoering, op het beleidsterrein van OCW waardoor leerlingen, ouders, anderen (ernstig) in de knel komen?

Geef deze via de website van de internetconsultatie door: knellendewettenenregels.

Daar staat ook meer informatie over het doel van de consultatie en wat er met eventuele reacties gebeurt.

De einddatum van de consultatie is 8 maart 2022.