Monitor sociale veiligheid ’22/’23

18-01-2023

Het is belangrijk dat scholen weten of leerlingen zich veilig voelen op school. Daarom hebben scholen een wettelijke zorgplicht.

Een onderdeel hiervan is het jaarlijks monitoren van de sociale veiligheid. Ook dit schooljaar ziet de inspectie toe op de monitoringsplicht.

Dit schooljaar kunt u de monitoringsgegevens tot 1 juli 2023 bij ons aanleveren. Dit kan via de leverancier van uw monitoringsinstrument. Vergeet niet om uw aanbieder hiervoor toestemming te geven. Lees meer