Monitor wachtlijsten GO

14-10-2022

De Tweede Kamer heeft in het debat eind 2020 over passend onderwijs aan de minister gevraagd om wachtlijsten in het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs te monitoren.

Omdat er signalen zijn, dat leerlingen soms te lang op een plek in het gespecialiseerd onderwijs moesten wachten.

Over de opzet van de monitor is met onder meer vertegenwoordigers van de betrokken scholen, de samenwerkingsverbanden en de inspectie van het onderwijs gesproken.

De monitor is nu klaar voor gebruik.

Via de samenwerkingsverbanden wordt de informatie opgevraagd aan jullie.

Dus in oktober gaan op dezelfde wijze (met dezelfde definities) de samenwerkingsverbanden aan de (v)so en sbo scholen op hun grondgebied vragen of er leerlingen op de wachtlijst staan en waarom.

De eerste peildatum is 1 oktober.

De gegevens zullen worden verzameld op www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl.

Voor de kerstvakantie zal dan de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de eerste resultaten.

Het is de bedoeling dat de monitor daarna elk halfjaar wordt geactualiseerd. Om een goed beeld te krijgen van de wachtlijsten in het (v)so en sbo is het belangrijk dat iedereen meedoet, ook als er geen wachtlijsten zijn.