Monitoring sociale veiligheid ook in schooljaar 2020/2021 verplicht

20-03-2021

Scholen zijn verplicht te monitoren hoe kinderen de veiligheid op school beleven. Dit schooljaar gaat de inspectie hier weer op handhaven. Nu de moeilijke omstandigheden vanwege het coronavirus aanhouden, is aandacht voor veiligheid op school meer dan ooit nodig geeft de inspectie (o.a.) aan. Dat onderstreept het belang van monitoring. Daarnaast zijn er signalen dat er door thuisonderwijs tijdens de tweede lockdown een verschuiving is naar meer online pesten.

De monitoringsgegevens van jouw school kan je via de aanbieder van jouw instrument aan de inspectie beschikbaar stellen. Vergeet niet jouw aanbieder daarvoor toestemming te geven. Vanwege de onverwachte omstandigheden als gevolg van de coronacrisis was de inspectie vorig jaar terughoudend in de handhaving van deze verplichting. We hebben toen wel benadrukt dat het welbevinden van leerlingen in deze tijd extra aandacht vraagt.

Toezicht op monitoring sociale veiligheid