Nationaal groeifonds

15-04-2022

Impuls Open Leermateriaal (€ 20 miljoen toegekend, € 58 miljoen voorwaardelijk) 

Om recht te doen aan de talenten van elke leerling hebben scholen een rijke mix van open en gesloten materiaal nodig. Meer keuzemogelijkheden in leermiddelen versterkt bovendien het eigenaarschap van leraren is het idee.

Met de Impuls Open leermateriaal worden scholen de komende jaren geholpen worden om open leermateriaal te ontwikkelen, verbeteren en het goede gebruik in het onderwijs te stimuleren.

Wij doen aan de ontwikkeling hiervan ook mee: Gewoon speciaal ICT.

Dit open leermateriaal is voor iedereen gratis beschikbaar, bewerkbaar en deelbaar. Het kan een belangrijke aanvulling zijn op het materiaal van uitgevers.

Ook VO content is bijvoorbeeld een partner.

“Scholen en kennisinstellingen slaan de handen ineen om prachtig open leermateriaal te ontwikkelen, te verbeteren en te delen. Zo kunnen alle leraren van elkaar leren en hun lessen verder verrijken. En daar profiteert heel Nederland uiteindelijk weer van mee.”

Geeft de minister aan; we zullen zien!

Meer informatie en bron