Nationaal Programma Onderwijs; meer informatie

Onderwerp: NPO

08-04-2021

Het ministerie van OCW heeft een handreiking en Q&A gemaakt die kan helpen bij de analyse in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Het stappenplan kan door scholen gebruikt worden om inzichtelijk te maken wat op school- en leerlingniveau nodig is. Het sluit zoveel mogelijk aan op wat scholen toch al doen om zicht te houden op hun leerlingen.

Op basis van de analyse kiezen scholen straks uit een lijst van bewezen of aannemelijk effectieve interventies. Eind april komt deze zogenaamde ‘menukaart’ beschikbaar. Het zal gaan om interventies op cognitief én sociaal-emotioneel vlak. Ook is het de verwachting dat de lijst veel ruimte biedt aan scholen om interventies passend bij de eigen school(soort) en leerlingen te kiezen. Daarnaast is er ruimte om juist in te zetten op ambities die er al waren binnen de school. Er is ook een (Internationaal) voorbeeld van effectieve interventies om je alvast een idee te geven.

Met het Nationaal Programma Onderwijs komt een ongekend extra bedrag beschikbaar voor het onderwijs. Scholen hebben veel vrijheid bij de besteding van die middelen, omdat de overheid erop vertrouwt dat scholen zelf het beste in staat zijn om keuzes te maken die bij hun situatie passen. Scholen hoeven de schoolscan en het schoolprogramma niet naar het ministerie van OCW, DUO of de Inspectie te sturen. Wel vraagt het ministerie van OCW van scholen om aan het begin van het nieuwe schooljaar een aantal vragen over de scan en het schoolprogramma te beantwoorden. Ook informeren scholen de gemeente over de schoolscan en het schoolprogramma. Aan het eind van het jaar leggen schoolbesturen verantwoording af in het jaarverslag.