Nationaal Programma Onderwijs

17-02-2021

De contouren van het Nationaal Programma Onderwijs zijn door OCW gepubliceerd. Hierin (en in de bijlage van de brief) wordt aangegeven op welke wijze het onderwijsveld, van funderend t/m het wetenschappelijk, ondersteund wordt om de eventueel stagnatie in de ontwikkeling bij leerlingen en studenten, ondersteund gaat worden.

Het gaat op dit moment nog om de kaders, de uitwerking moet in de komende periode vorm gegeven gaan worden, waarbij de scholen zelf nadrukkelijk aan zet zijn. Scholen ontvangen hiervoor de komende twee schooljaren substantiële extra financiële middelen. Die zetten zij in voor bewezen effectieve interventies. Er wordt verwacht dat alle scholen vóór de zomervakantie van 2021 de (eventuele) cognitieve, executieve en sociale achterstanden van hun leerlingen vanwege corona in beeld brengen.

Extra investering

Met dit programma, dat een periode van tweeënhalf jaar beslaat, is een extra investering van ruim 8,5 miljard euro gemoeid. Daarnaast worden scholen en instellingen nog eens met structureel € 645 miljoen gecompenseerd voor de grotere instroom van leerlingen en studenten.

Sterk gemaakt voor het gespecialiseerd onderwijs

Het is de bedoeling dat de middelen naar de scholen, instellingen en gemeenten gaan, maar ook naar studenten zelf. Als Sectorraad GO hebben wij ons vooral sterk gemaakt voor alle gespecialiseerd onderwijs leerlingen die wellicht langere tijd hun onderwijsprogramma moeten blijven volgen, ook de vso-leerlingen die dit jaar dachten de school te kunnen verlaten. In de brief wordt hieraan bij de punten 3.5 en 3.6  aandacht besteed.

Daarnaast zijn wij van mening dat de TLV-procedure voor herindicaties moet komen te vervallen in deze bijzondere periode, zodat de daarmee belaste medewerkers in het gespecialiseerd onderwijs aan hun aandacht volledig kunnen besteden aan de leerlingen. Hierover zijn we nog in gesprek met de samenwerkingsverbanden.