Nieuwe ontwikkelingen AVG

19-10-2021

De AVG geldt niet voor privésituaties. De AVG stelt dat ‘een natuurlijke persoon bij de uitvoering van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit’ niet gebonden is aan de AVG.

Te denken valt aan activiteiten van ouders op de sociale media, zoals Facebook en Instagram. Zo kan het dus gebeuren dat ontevreden ouders leden van de schoolgemeenschap via de sociale media publiekelijk afbranden.

Indien ouders zich schuldig makten aan onheuse of onjuiste publicaties over bijvoorbeeld een schoolmedewerker, dan kan de school deze ouders aanpakken via een civiele procedure, een onrechtmatige daad of een aangifte bij de politie .

Echter, er zijn ontwikkelingen gaande. In april 2021 bepaalde de rechtbank Almelo dat privépersonen in bepaalde omstandigheden wel aan de AVG gebonden zijn.

Deze ontwikkeling betekent dat scholen ouders en verzorgers onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks op grond van de AVG kunnen aanspreken bij het publiekelijk plaatsen van beeldmateriaal op hun sociale media. En dat is zoals gezegd een nieuwe ontwikkeling waarbij de vraag geldt hoe zich dit verder doorzet.

Lees meer (Bron Verus).