Nieuwe (regionale) leerlingenprognoses VO

18-03-2022

De afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen landelijk gedaald met zo’n 3 procent en de verwachting is dat het leerlingenaantal de komende vijf jaar nog met ongeveer 2 procent zal afnemen.

Regionaal zijn er echter grote verschillen blijkt uit de nieuwe leerlingenprognoses van Voion.

Daarbij is de groei van het GO landelijk dus opmerkelijk omdat we eigenlijk een ‘natuurlijke’ daling zouden hebben moeten zien.

BEKIJK DE LEERLINGONTWIKKELING ‘REGULIERE LEERINGEN’ IN UW REGIO 

Inzicht in ontwikkeling leerlingen op bestuurs-, school- en vestigingsniveau?

In het Scenariomodel-VO zijn de nieuwe leerlingenprognoses beschikbaar op bestuurs-, school- en vestigingsniveau.

Deze nieuwe prognoses zijn berekend met de meest recente gegevens van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving.

BEKIJK DE LEERLINGENPROGNOSES PER VESTIGING, SCHOOL OF BESTUUR 

BRON