Nieuwe versie bekostiging, kijkdozen en modules meerjarenbegroting

07-11-2019

De nieuwste versies van documenten over de bekostiging van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo, spelregels SBO kijkdozen 2019-2020 en modules meerjarenbegroting (MJB) staan online.