Nieuwe versie Servicedocument 23-01

Thema: Corona

04-01-2021

Het coronavirus covid-19 heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, leraren, leerlingen en ouders gaan met veel flexibiliteit en vindingrijkheid om met de situatie. OCW vindt het belangrijk om schoolbesturen en scholen daarbij te ondersteunen, door voortdurend een overzicht te geven van de laatste informatie.

De huidige situatie leidt tot vragen rondom corona. In dit document geven zee antwoord op deze vragen, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, inclusief de coronamaatregelen vanuit het kabinet en de RIVM-richtlijnen. Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen (p. 25 bevat het actuele overzicht aan protocollen). In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

Servicedocument

OCW geeft aan dat het de bedoeling is dat de scholen zich houden aan de richtlijnen in dit document. Echter, zoals ook al eerder gecommuniceerd, niemand is tot het onmogelijke gehouden. We hebben al geconstateerd (en aangegeven bij OCW) dat sommige zaken wellicht helderder kunnen.

In het Servicedocument lezen we op pagina 4 (onder de bolletjes) uitzonderingen m.b.t. de examens het volgende: ‘Alle onderwijsactiviteiten voor leerlingen in een examenjaar in het voortgezet Onderwijs’. Navraag bij OCW leert dat dit uiteraard ook geldt voor examenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.

Verder zou ook de tekst op pagina 5 onder het derde aandachtsbolletje verwarring kunnen opleveren m.b.t. de positie van het sbo. Ook dat hebben we geverifieerd bij OCW, die ons duidelijkheid geeft rond de positie van het sbo: ‘voor het sbo geldt hetzelfde als voor het po, nl. dat zij in principe dicht zijn en alleen open zijn voor noodopvang voor kwetsbare leerlingen en leerlingen van ouders met vitale beroepen’.

<Download het servicedocument hier>

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!