Nieuwe wet inburgering; statushouders

24-09-2021

Tijdens het Tweede Kamer debat op 28 juni jl. is weer duidelijk geworden dat de oude en nieuwe Wet Inburgering gevolgen krijgt voor jonge statushouders die op dit moment 18 jaar worden en het praktijkonderwijs of voortgezet Speciaal onderwijs volgen.

De brief die hierover vandaag naar de minister van SZW is verzonden is mede ondertekend door de Sectorraad GO en is hier te downloaden.