Nog geen versoepelingen sbo-so

03-06-2021

Het kabinet heeft besloten om de maatregelen in het primair onderwijs nog niet te versoepelen. Het volgt daarmee het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de huidige maatregel rond cohorten nog niet los te laten.

Gehoopt was dat het mogelijk zou zijn om schoolteams iets meer ruimte te kunnen geven om naar eigen wens en behoefte de laatste weken van het schooljaar in te richten. Het OMT heeft meegewogen in het advies dat de scholen nu door de huidige maatregelen relatief een veilige leer- en werk omgeving zijn. De adviseurs willen stap voor stap gecontroleerd de maatschappij openstellen.

Stap 4

Het betekent dat ze pas bij stap 4 in het openingsplan opnieuw bekijken of verdere versoepelingen mogelijk zijn. Een voorwaarde daarvoor is dat de huidige dalende lijn in besmettingscijfers zich voortzet. Het kabinet beslist waarschijnlijk op 23 juni over de maatregelen in stap 4. De eventuele versoepeling wordt dan op 30 juni van kracht, als regio Noord al bijna met vakantie gaat.

Het huidige advies van het OMT en het daarop gebaseerde besluit van het kabinet betekenen dat er op dit moment voor het voor sbo en so geen veranderingen komen in het generieke kader waarop de richtlijnen van het RIVM zijn gebaseerd en daarmee ook geen veranderingen in de protocollen. Wij blijven de verschillende signalen, wensen en vragen uit het veld op tafel leggen bij OCW.