Normbedragen voor het leerlingenvervoer 2023-2024

21-03-2023

De normbedragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023-2024 zijn bekend gemaakt door VNG.

Het zijn de bedragen voor de inkomensgrens, de draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding, zoals genoemd in de VNG Modelverordening Leerlingenvervoer.

Indexatie

De inkomensgrens is geïndexeerd met het indexcijfer van de cao-lonen, volgens de methode van artikel 4 lid 7 Wet op het Primair Onderwijs. Voor de indexering van de draagkrachtafhankelijke bijdrage is gebruik gemaakt van de consumentenprijsindexering vervoersdiensten van het CBS.  

Lees meer