NPO-ervaringen met OCW delen?

Onderwerp: NPO

11-03-2022

Hoe verloopt de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs op jouw school? Wat gaat goed en wat kan beter?

Welke impact heeft de coronacrisis op de leerlingen, bijvoorbeeld op het gebied van hun welbevinden?

Het ministerie van OCW gaat over deze vragen in gesprek met leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel via maandelijkse (online) gesprekstafels.

Het ministerie wil hiermee de signalen uit de praktijk meenemen in de monitoring van het NPO. 

Wil je meepraten over NPO via de gesprekstafels bij OCW?

Meld je dan aan door een mail te sturen!