OMT: testen op corona niet meer nodig, ziekte ‘hoort erbij’

24-02-2023

Als het aan het Outbreak Management Team (OMT) ligt, hoeft er niet grootschalig meer getest te worden op het coronavirus.

Het OMT adviseert om de GGD-teststraten verder af te schalen. Ook het advies om een zelftest te doen bij luchtwegklachten mag vervallen. Het kabinet moet de knoop nog doorhakken, maar de verwachting is dat het OMT-advies wordt overgenomen.

In het nieuwste advies van het OMT aan het kabinet staat dat Nederland wat betreft de omikronvariant (en subvarianten) van het coronavirus in de zogenoemde endemische fase zit. Dat betekent dat het virus sluimerend in de samenleving aanwezig is. Van een pandemie is geen sprake meer.

De GGD-teststraten kunnen volgens het OMT grotendeels verdwijnen, maar de GGD moet wel opnieuw kunnen opschalen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er een nieuwe variant opduikt die grote groepen mensen ernstig ziek maakt, zich snel verspreidt of niet wordt gedetecteerd door zelftesten.

Het verstrekken van gratis zelftesten aan scholen en aan andere groepen, zoals mensen met een minimuminkomen en mantelzorgers, is volgens het OMT niet langer nodig.

Niet meer in isolatie

Ook de andere maatregelen tegen het coronavirus kunnen volgens het OMT worden aangepast. Voor corona kunnen de “generieke adviezen” gelden die ook van toepassing zijn op andere luchtweginfecties. Dat zijn de algemene adviezen over handen wassen, niezen in de elleboog en thuisblijven als je ziek bent.

Vooralsnog geldt het advies om bij een positieve coronatest vijf dagen in isolatie te gaan. Dat advies mag wat het OMT betreft komen te vervallen.

(Zorg)medewerkers hoeven in principe geen mondneusmasker meer te dragen als ze binnen 1,5 meter van een patiënt komen, stelt het OMT. Toch kan dat wel verstandig zijn voor zorgmedewerkers en mantelzorgers als ze met patiënten werken die ernstig ziek kunnen worden van corona of een andere luchtweginfectie.