Omzetting nieuwe salarisschalen

10-05-2022

Als de nieuwe cao primair onderwijs definitief is ondertekend, worden alle medewerkers in het primair onderwijs omgezet naar een trede in de nieuwe salarisschalen: deze schalen zijn hetzelfde als de salarisschalen in de cao voor het voortgezet onderwijs.

De PO-Raad heeft met de vakbonden een onderhandelaarsakkoord  afgesloten voor een nieuwe cao voor primair onderwijs.

In dit akkoord wordt de loonkloof tussen het primair- en voortgezet onderwijs gedicht. In het akkoord zijn nieuwe salarisschalen opgenomen. 

Voor meer (gedetailleerde) informatie <klik hier>

Vragen en antwoorden over het onderhandelaarsakkoord