‘Relaties-Seksualiteit’ en ‘Voedsel-Educatie’

08-03-2022

Vanaf 7 maart t/m 19 april 2022 kunnen scholen (po, vo, (v)so en mbo) zich inschrijven voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2022-2023. 

Dit aanbod helpt bij het bevorderen van een gezonde leefstijl onder kinderen en jongeren. Daarnaast zijn er nieuwe ondersteuningsrondes specifiek rond de thema’s ‘relaties & seksualiteit’ en voedseleducatie.

Ook deze staan open tot 19 april a.s.

Lees meer over het ondesteuningsaanbod Gezonde School en de voorwaarden

Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Voor het thema ‘Relaties & seksualiteit’ is een aparte regeling beschikbaar: de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Lees meer over de regeling ‘Gezonde Relaties & Seksualiteit’ en de voorwaarden.

Dit schooljaar vindt de laatste ronde plaats van deze stimuleringsregeling.

Stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten

Daarnaast kunnen scholen gebruikmaken van de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten.

Dit programma wil scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten op het gebied van (gezonde) voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken.

Scholen kunnen een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.

Lees meer over de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten en de voorwaarden.

Aanvraag doen

Scholen die gebruik willen maken van een of meerdere van de bovenstaande regelingen, kunnen tussen maandag 7 maart en dinsdag 19 april 2022 een aanvraag indienen.

DIEN UW AANVRAAG IN VIA DE WEBSITE MIJNGEZONDESCHOOL.NL