Onderwijs aan Oekraïense leerlingen

04-04-2022

Scholen die te maken krijgen met instroom van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen voor ondersteuning terecht bij LOWAN.

Er is specifiek:

Via LOWAN hebben we begrepen dat voor de leerlingen uit Oekraïne ‘gewoon’ dezelfde procedure geldt als voor een nieuwe leerling uit Nederland die zich aan zou melden. Laat hen zich aanmelden bij het SWV wat passend is m.b.t. de woonplaats van de leerling.

Bij vragen hierover kun je bij LOWAN terecht.

Schrijf kinderen uit Oekraïne zo snel als mogelijk in (indien er een TLV beschikking is afgegeven).
Daardoor is beter bekend hoeveel kinderen uit Oekraïne in Nederland naar school gaan. Die cijfers zijn nodig voor een overzicht van de bekostiging. 

Bron en meer informatie: Rijksoverheid