Onderwijs- en Zorgbrief

10-11-2020

Het ministerie van OCW heeft een derde Onderwijs- en Zorgbrief verstuurd naar de leden van de Tweede Kamer. In de brief de voortgang van de landelijke maatregelen rond zorg en onderwijs, zoals die in november 2018 zijn gepresenteerd. LINK

In bijgaande brief wordt de voortgang van de maatregelen behandeld aan de hand van vier thema’s:

  1. Het organiseren van zorg in onderwijstijd
  2. Meer ruimte voor maatwerk in onderwijszorgarrangementen
  3. Vervolg Thuiszitterspact
  4. Bestuurders aan zet: duurzame afspraken in het OOGO