Onderwijshuisvesting toe aan structurele verbetering

22-12-2021

Het huidige stelsel van onderwijshuisvesting is toe aan een structurele verbetering.

Dit schrijft OCW in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) dat naar onderwijshuisvesting is gedaan.

Goede schoolgebouwen hebben namelijk impact op de onderwijskwaliteit, gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel, toegankelijkheid en inclusie, kansengelijkheid en het klimaat.

Her IBO-rapport laat zien dat de problemen urgent zijn en dat het belangrijk is om tempo te maken met de aanpak van schoolgebouwen.

Daarvoor hebben gemeenten en schoolbesturen wel extra geld nodig van het Rijk: 730 miljoen euro extra per jaar, becijferden de onderzoekers van het IBO. In het rapport doen ze de aanbeveling om nog verder te inventariseren wat de huidige staat van de schoolgebouwen is.

Lees meer