Onderzoek ziekteverzuim in het onderwijs

22-06-2021

In opdracht van het ministerie van VWS heeft KBA Nijmegen een onderzoek opgeleverd dat inzicht biedt in de omvang en aard van het ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim in het po, vo en (v)so.

Ook geeft het informatie over het beleid van scholen bij verzuim. Het onderzoek bevat een aantal conclusies en aanbevelingen voor een groot aantal partijen, zowel landelijk als lokaal, ter verbetering van de verzuimaanpak. Dit onderzoek is samen met de voortgangsrapportage voor de jeugd gepubliceerd, welke ook is opgenomen in de Voortgangsbrief jeugd.