Ontwikkelingen Bestuur Sectorraad GO

20-01-2022

De Sectorraad GO gaat ook bij aanvang van dit kalenderjaar in volle vaart vooruit.

Zo zijn onze nieuwe bestuursleden al goed gepositioneerd, is onze directeur Alain van de Haar voortvarend van start gegaan en wordt aan uitbreiding/versterking van het bureau gewerkt.

Tevens hebben we ook te maken met een paar op handen zijnde veranderingen binnen het bestuur. 

Zo gaat ons bestuurslid Suzanne de Koning ons per 1 februari aanstaande verlaten vanwege een nieuwe uitdaging. Suzanne gaat werken bij BMC als managing consultant onderwijs. Suzanne heeft er enorm zin in om weer op een andere manier binnen het onderwijsveld aan de slag te gaan. Heel erg bedankt voor jouw inzet en bijdrage aan de Sectorraad GO Suzanne!

Per 1 maart aanstaande gaat ook onze voorzitter Geert Diever afscheid nemen van Sectorraad GO. Hij wordt bestuurder bij Stichting Onderwijs en Samenleven.

Dit betreft een organisatie die zich met name toelegt op innovaties ten dienste van BAO, SBO en SO in samenwerking met de Rijks Universiteit en UMC Groningen (zoals bijvoorbeeld het wetenschappelijk bewezen bewegend-leren programma www.fitenvaardigopschool.nl waar inmiddels ook alle scholen voor SO en SBO in opgenomen zijn). In het verlengde hiervan worden tevens ad interim werkzaamheden voor scholen uitgevoerd door deze organisatie.

Uiteraard volgt er binnen bestuur en directie een warme overdracht van werkzaamheden plaats die inmiddels al in gang gezet is. Johan van Triest neemt als vice-voorzitter de taken van de voorzitter vanaf 1 maart aanstaande waar.

Het bestuur komt voor de invulling van de bestuurlijke vacatures in de eerstvolgende ledenvergadering met een voorstel op basis van artikel 9 van de statuten van de Sectorraad GO.