Opinie stuk

02-12-2022

‘Basisvaardigheden? We hebben een masterplan Existentiële vaardigheden nodig’

Het masterplan Basisvaardigheden schiet tekort voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Geld en een sterk geloof in maakbaarheid zijn onvoldoende. De uitdagingen van de toekomst zijn van heel andere aard.

We hebben een masterplan ‘Existentiële vaardigheden’ nodig dat kinderen en jongeren leert omgaan met de weerbarstigheid van het bestaan, zo schrijven lector Robert van Putten van de Christelijke Hogeschool Ede en rector Willem de Vos van het Christelijk Lyceum Veenendaal in deze opinie.

Lees er meer over bij Verus