Pilotvoorstellen inclusieve technologie

Tot 24 september kunnen partijen voorstellen indienen voor een pilot waarbij technologie wordt ingezet om mensen met een arbeidsbeperking beter in staat te stellen om te (blijven) werken. Er is financiering beschikbaar voor maximaal 10 pilots.

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) daagt werkgevers, technologieontwikkelaars, onderwijsinstellingen, mensen met een arbeidsbeperking en hun ondersteuners uit om gezamenlijk met een pilotvoorstel te komen. In de pilots wordt technologie ingezet in een werkgerelateerde praktijksetting (op de werkvloer, tijdens stage, een leerwerktraject, of in de context van re-integratie). UWV stelt als partner van de CTI financiering beschikbaar voor het implementeren van de technologie op de werkvloer en deelname aan een onderzoek. Half oktober beslist een vakjury welke maximaal 10 voorstellen worden gehonoreerd.

Eerste ideeën

De eerste ideeën voor pilots zijn al uitgewisseld tussen de ruim 200 deelnemers aan de 3 regionale Challenge-bijeenkomsten in juni. Zie hier voor een impressie van de verschillende technologieën die hierbij aan bod kwamen. Deze technologieën kunnen in pilotvoorstellen worden ingebracht, maar ook voorstellen met andere technologieën zijn van harte welkom.

Voor meer informatie en de voorwaarden: https://www.technologievoorinclusie.nl/pilotvoorstellen-2021/