Ouder- en jeugdsteunpunten

03-11-2021

O.a. in het kader van de verbeteragenda maatregelen passend onderwijs en beter samenwerking:

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten geeft aan welke functies een ouder- en jeugdsteunpunt moet vervullen en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Daarnaast geeft de leidraad praktische tips voor de oprichting.

De steunpunten gaan informeren, steunen en signaleren. Afgesproken is dat tegen het einde van het schooljaar 2021-2022 alle samenwerkingsverbanden een functionerend steunpunt hebben, doordat in ieder geval de informatiefunctie volledig is opgezet, en dat ze concrete plannen hebben voor steunen en signaleren.

Omdat sommige steunpunten al verder zijn, sluit de leidraad aan bij de verschillende regionale uitgangsposities.

Informatieplicht scholen blijft

De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet, maar helpen scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen.

Meer weten?

Vragen over de leidraad kan je stellen OWC implementatiepassendonderwijs Meer informatie is ook te vinden op de website van Steunpunt Passend Onderwijs . Download de leidraad hier.