Ouderschap en opvoeden

15-01-2022

Aandacht voor steun aan ouders is belangrijk: zowel steun vanuit de omgeving als steun van professionals.

Opvoeden is nodig om kinderen te laten opgroeien tot volwassenen. Zo kunnen ze hun eigen identiteit ontwikkelen. Met opvoeden dragen ouders hun eigen gewoonten en vaardigheden over op hun kinderen.

Ouderschap is meer dan opvoeden alleen. Allerlei factoren hebben invloed op ouderschap, en op hoe ouders het ouderschap beleven. Zoals partnerschap, sociale contacten, levensvaardigheden en het welbevinden van ouders.

Hier meer informatie, voorbeelden, hulpmiddelen om ouders (eventueel) te ondersteunen.