Overgangsregeling groot onderhoud

31-08-2022

OCW is voornemens de overgangsregeling voor de voorziening groot onderhoud in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs verlengen tot en met boekjaar 2023.

Eerder gaf OCW aan dat de overgangsregeling tot en met boekjaar 2022 geldt. Het ministerie wil nu in overleg met de Raad voor de Jaarverslaggeving deze overgangsregeling verlengen tot en met het boekjaar 2023. De reden hiervoor is dat schoolbesturen tijd nodig hebben voor het aanpassen van hun meerjarenonderhoudsplannen en (onderhouds)administratie.

Het ministerie van OCW en de raden willen dat schoolbesturen de voorziening Groot onderhoud tot en met 2023 op dezelfde manier in de jaarcijfers kunnen verwerken als voor het kalenderjaar 2021. Ze hebben daarover een brief gestuurd aan de Raad voor de Jaarverslaggeving.

In 2020 werd bekend dat de voorziening Groot onderhoud per 2023 wordt gewijzigd. In de nieuwe situatie zal alleen de componentenmethode mogelijk zijn voor de opbouw van deze voorziening. Scholen en besturen moeten bovendien hun meerjarenonderhoudsplan beleidsrijk maken om tot een juiste opbouw te komen. De gewijzigde opbouw zal resulteren in een verschuiving van middelen van het eigen vermogen naar de voorziening.

OCW en de sectororganisaties geven nu aan dat schoolorganisaties onvoldoende tijd hebben om adequaat te anticiperen op deze wijziging. Daarom vragen ze de Raad voor de Jaarverslaggeving om respijt.