Peiling gespecialiseerd onderwijs lockdown

21-01-2021

Er is een mail gestuurd met daarin een korte peiling om zicht te krijgen op afstandsonderwijs en onderwijs op locatie in het gespecialiseerd onderwijs tijdens deze lockdown. Deze uitvraag doen we op verzoek onze leden. Maar ook omdat er veel vragen aan ons worden gesteld over het gespecialiseerd onderwijs en de wijze waarop wij in deze periode handelen. Wij denken daar een beeld bij te hebben, maar het zou ons erg helpen, wanneer we een verfijnder beeld hebben van onze sector.

Heb je onze mailing niet ontvangen maar wil je wel je bijdrage leveren om samen tot een verfijnder beeld te komen van onze sector? Heel fijn!

Wij stellen het zeer op prijs wanneer je vóór vrijdag 29 januari de peiling invult en we zo samen de situatie beter in beeld krijgen. Het gaat om vier vragen en kost ongeveer 5 tot 10 minuten van je tijd. Alvast bedankt!

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!