Peiling Mondelinge Taalvaardigheid

So-scholen gezocht uit (voormalig) cluster 4

Het Expertisecentrum Nederlands zoekt op korte termijn so-scholen (voormalig cluster 4) die willen deelnemen aan het vooronderzoek van de peiling Mondelinge Taalvaardigheid.

Deze peiling wordt uitgevoerd in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs. Het vooronderzoek vindt plaats in juni 2023 en neemt één ochtend in beslag. Leerlingen uit de schoolverlatersgroep krijgen een luister-, gespreks- en/of spreektaak en vullen een digitale vragenlijst in.

De afname is onder begeleiding van twee toetsleiders. De school krijgt inzage in de resultaten en mag in 2024 kosteloos meedoen aan een workshop over onderwijs in mondelinge taalvaardigheid. Interesse om deel te nemen en/of vragen?

Stuur dan een mailtje naar Martine Gijsel: m.gijsel@expertisecentrumnederlands.nl