Peiling OCW coronamaatregelen

20-04-2022

De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op alles gezet om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan.

Een enorme prestatie die veel waardering verdient, want de omstandigheden waren, met vrijwel continu op- en afschalen van beperkende maatregelen, onzeker en zwaar.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat we nogmaals in deze situatie belanden, wordt er gewerkt aan plannen rondom preventie en scenario’s. Zo kan er voor gezorgd worden dat meer vanuit voorspelbaarheid er gehandeld kan worden, wanneer het virus onverhoopt weer oploopt.

OCW wil via een peiling onderwijspersoneel, bestuurders, leerlingen en ouders vragen om ervaringen te delen over de coronamaatregelen in de afgelopen twee jaar.

Met deze antwoorden, lukt het om deze plannen goed vorm te geven.

Je vindt de peiling hier