Peilingsonderzoek OCW

27-01-2021

Naast onze peiling om goed inzicht te krijgen in de effecten van de huidige maatregelen op scholen en eventuele organisatorische problemen doen het ministerie van OCW en Oberon maandelijks ook een meer generiek peilingsonderzoek naar de gevolgen van het coronavirus op scholen. Dit zal uitgebreider zijn dan onze peiling.

Deze derde peiling, in te vullen van 1 t/m 8 februari, zal meer toegespitst zijn op de recente aanscherping van de coronamaatregelen, zoals de gedeeltelijke scholensluiting. De rapportage geeft informatie om, waar nodig, beleid te maken. De eerste en tweede meting zijn online te vinden. Via een mail zal deze vragenlijst worden verstuurd naar de schoolbesturen.

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!