Pilots specialisaties brede pabo-opleiding

14-06-2021

Het aantal proefprojecten om binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie in te bedden, wordt uitgebreid van zes naar acht. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

Specialiseren binnen de brede pabo-opleiding is volgens de Vereniging Hogescholen effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen: ‘Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.’

De uitbreiding van het aantal pilots komt er op verzoek van het ministerie van OCW. Lees meer…