Preventief zelftesten

01-12-2021

Alle leerlingen in het vo en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het po en s(b)o krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te testen.

Dat geldt ook voor al het onderwijspersoneel van deze sectoren dat op school werkt. Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden beschouwd. Mensen die milde corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen vanaf nu een zelftest doen of naar de GGD. Bij een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig. Met dit advies is de verwachting dat meer mensen zich testen bij klachten.   

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid, mensen die ernstig ziek zijn of mensen die in contact komen met kwetsbare personen is een zelftest niet afdoende. Voor hen blijft het dringende advies om zich te laten testen bij de GGD bij klachten. Ook cruciale medewerkers die werken met kwetsbare mensen, moeten zich standaard melden bij de GGD bij klachten. Bij de GGD neemt een professional de test af en is de uitslag nauwkeuriger.

Belangrijk om te weten :

  • De school vraagt niet naar de vaccinatiestatus van leerlingen en medewerkers.
  • Zelftesten worden aangeboden aan alle leerlingen en medewerkers die gebruik willen maken van de zelftesten.
  • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht deelname te weigeren. Wanneer een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs of werk.
  • De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen en afstand houden waar dat mogelijk is. Ook is het aanvullend op het testbeleid van de GGD.
  • Heeft een leerling of medewerker klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus? Neem dan geen zelftest af maar verzoek hem of haar zich direct te laten testen bij de GGD.
  • Er wordt tot aan de kerstvakantie twee keer geleverd: “Komende week miljoenen zelftesten naar basisscholen”. Lees hierover de nieuwsbrief van OCW .

Meer informatie, wijze van aanvragen van zelftesten, antwoorden op de meest gestelde vragen en de verzonden brieven zijn o.a. te vinden op zelftesteninhetonderwijs. Voor lesmateriaal voor leerlingen over zelftesten ‘nut en noodzaak’ is dit een bruikbare link.

Voor de uitzonderlijke situatie waar ouders bij de GO leerling niet in staat zijn om deze zelftesten af te nemen wordt het advies (met klem) gegeven om in samenspraak met de GGD/Schoolarts/een medicus, tot een afgewogen oplossing te komen.

Scholen mogen niet ‘zomaar’ zelf de testen afnemen o.a. vanwege privacy en andere juridische aspecten zoals hierboven al in de opsomming is geschetst.

Heb je vragen hierover? We denken graag met je mee.