Privacy Convenant Onderwijs – Gemeenten – Jeugdhulp

11-12-2020

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het van belang dat zij goed onderwijs krijgen aangeboden en waar nodig de juiste ondersteuning. In verschillende situaties is het van belang dat onderwijs, gemeente(n) en andere partners uit het jeugd domein met elkaar samenwerken om de juiste ondersteuning mogelijk te maken. Dit vraagt ook om het goede gesprek waar op een correcte wijze persoonsgegevens met elkaar gedeeld worden. Samen met anderen heeft het Steunpunt Passend Onderwijs het Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeente-Jeugdhulp ontwikkeld.

Het convenant helpt regionale partijen om afspraken met elkaar te maken rond persoonsgegevensuitwisseling en samenwerking. Zie onderstaande bijlage.