Privacy samenwerking onderwijs–gemeente–jeugdhulp

22-06-2023

De werkgroep ‘privacy &  passend onderwijs’ op basis van vraagstukken uit de praktijk het modelconvenant ‘privacy samenwerking onderwijs – gemeente – jeugdhulp’.

In dit convenant leggen samenwerkende gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden afspraken vast over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders.

Op basis van de praktijkervaringen en vragen die naar boven kwamen in de verschillende regio’s die werken aan de implementatie van het modelconvenant is er een grote update doorgevoerd.

 Via deze link tref je het nieuwe convenant aan, een toelichting op de belangrijkste wijzigingen en mocht je al een vorige versie hebben ondertekend een addendum dat je toe kunt voegen.